اجرای دوباره قطعه خاطره انگیز «کجایید ای شهیدان خدایی»