تماشا کنید: تیزر کوتاه بازی Doom، اطلاعات بیشتر در نمایشگاه E3 2015