گرامیداشت یاد شهدا ، نیازمند تلاش و مدیریت جهادی است