مدیران برای ترویج امر ازدواج تلاش کنند/ جشن ازدواج ۷۳ زوج دانشجو