‌ قانون رفع موانع و مشکلات حوزه تولید روی کاغذ است/دورنمای اقتصادی کشور روشن است