خادمین طرح تلاوت نور مازندران به مشهد مقدس اعزام می شوند