اقدام دولت اردن در حمایت از تروریسم در سوریه «شرم‌آور» است