برنامه‌های هفته میراث فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد تشریح شد