شهرداری تبریز در لیگ یک ماندنی شد/ استقلال خوزستان به لیگ 2 سقوط کرد