کلید موفقیت ویندوز ۱۰ در دست استور یکپارچه جدید و توسعه دهندگان است