موزه هنرهای تجسمی زنده یاد شیبانی در کاشان بازگشایی شد