معاون استاندار تهران: سالانه 36 سانتی متر زمین در تهران فرو می نشیند