رهبر معظم انقلاب قهرمانی تیم ملی تکواندو را تبریک گفتند