ولایتی: هیچ‌کس حق ندارد مسئله فلسطین را وارد درگیری‌های حاشیه‌ای کند