مدیرعامل باشگاه مس کرمان در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال چه گفت؟