تحریم، بی‌نتیجه و غیرقابل قبول است/ پل ارتباطی اروپا و خاورمیانه