رهبر معظم انقلاب قهرمانی تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی را تبریک گفتند