مقام معظم رهبری قهرمانی تیم ملی تکواندو را تبریک گفتند