فردا بالاترین پیشنهادم را برای خرید پرسپولیس رو می کنم