درخشش برق طلا بر سینه خدابخش/ سومین مدال زرین ایران بدست آمد