ورزشگاه پنج هزار نفری گنبدکاووس با حضور وزریر ورزش افتتاح شد