گزارش تمرین الهلال/ تاخیر در آغاز تمرین الهلال و غیبت ستاره‌های رئیس