گزارش اختصاصی ترنجی از جشنواره بهار مشکین‌شهر و افتتاح بزرگ‌ترین پل معلق پیاده‌رو خاورمیانه