سومین مدال طلا با غلبه بر حریفی از انگلیس/خدابخشی هم طلایی شد