انتخاب ورزشکاران خوزستانی برای اعزام به مسابقات بین‌المللی آنزان‌رزم