آل‌سعود سران کشورهای عربی را با اعطای مبالغ هنگفت خریده است