ورود سالانه بيش از يک ميليارد دلار قطعات خودرو به کشور