ماهان تندیس قم از تیمداری در فوتسال کناره‌گیری کرد