خدابخشی فینالیست شد/ سومین طلا در انتظار تیم اعزامی ایران