شهرداری تبریز با وجود شکست مقابل استقلال اهواز در لیگ آزادگان ماند