425 قلم کالای ورزشی به 25 روستای مرزی سیستان و بلوچستان ارسال شد