فرش دستباف کاشانی، زینت بخش حرم حضرت عباس(ع)+تصاویر