قلعه نویی برکنار شد/ احتمال انتخاب گزینه خارجی برای استقلال