تیاگو اختصاصی تمرین کرد/ الهلالی‌ها زیر نور پا به توپ شدند