گرامیداشت یاد شهدا نیازمند تلاش و مدیریت جهادی است