نشان سیمرغ فیروزه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شد