سکوت؛ تنها واکنشی که مسئولان هواپیمایی به بحران ها نشان می‌دهند!