جواب فیس بوکی وزیر ارشاد به کامنت عجیب یک کاربر اینترنتی درباره جواد ظریف: آقا جواد حواسش هست! شما خیا