اردوغان برای شرکت در مراسم بازیهای اروپایی به باکو سفر می‌کند