سامی ابوخذیر: ۲ سال قبل استقلال را مقابل ۱۰۰ هزار تماشاگر بردیم