اچ تی سی دیگر نسخه مینی از پرچمدارانش تولید نمی‌کند