اکران «قصه‌ها»؛ پایان قدرت‌نمایی دلواپسان در سینما