30 عنوان کتاب در اجلاسیه پیشمرگان مسلمان کُرد رونمایی شد