طرح نوشت / شادی مسی و انریکه بعد از قهرمانی در لالیگا