ايجاد ظرفيت فوق‌العاده درمقطع ارشد روزنامه‌نگاري دانشگاه علامه