ایران تمام تلاش خود را برای مبارزه با افراطیون و تکفیری‌ها به عمل آورده است