کسی حق ندارد مساله فلسطین را وارد حاشیه‌ سازی‌ها کند/ کمک به مقاومت وظیفه همه ملت‌های منطقه است