ولایتی در گفتگو با رویترز: ایران آماده کمک به عراق در مبارزه با داعش است