روزی موفقیم که ملاک خرید خانه مقاومت در برابر زلزله و صرفه‌جویی انرژی باشد