پیام سوشا برای هواداران پرسپولیس/ دلم می‌خواهد رنگ قرمز چشم‌هایم را کور کند!